Fleetwood Mac: Relatie Analyse Stevie Nicks en Lindsey Buckingham.

Voor degenen die al wat langer meegaan kennen de band Fleetwood Mac wel. Fleetwood Mac was groot in de jaren '70. In de bezetting met Stevie Nicks en Lindsey Buckingham hadden ze een grote doorbraak bij het bredere publiek met het album ‘Rumours’ (1977) met hits als oa. ‘You can go your own way’ en ‘Dreams’.

Als jong meisje vond ik Stevie Nicks een hele fascinerende zangeres. Ik vond haar anders dan alle andere zangeressen van die tijd met haar zwierige jurken, sjaals en hoge hoed. Ze had iets mysterieus. De verhalen achter de liedjes kende ik niet, ik hield gewoon van hun muziek.
Later begreep ik dat Fleetwood Mac uit ‘setjes’ had bestaan. Zo waren Christine en John McVie getrouwd en lagen zij ten tijde van de opnames van Rumours in scheiding en liep de relatie van Lindsey Buckingham met Stevie Nicks op zijn einde. Jaren later bleken Stevie Nicks en Mick Fleetwood in het geheim ook nog even een item te zijn geweest terwijl Mick Fleetwood getrouwd was met Sara, de vrouw van het liedje, die zich vereerd voelde dat Stevie een liedje voor haar had geschreven. Little did she know.
Tijdens het album rumours konden de bandleden al hun woede en frustratie kwijt in de muziek over hun ten einde lopende relaties.
Zo schreef Lindsey Buckingham ‘You can go your own way’ en ‘Second Hand News’ over Stevie Nicks en schreef Stevie ‘Dreams’, ‘the Chain’ en ‘Silver Springs’ over Lindsey. Verschillende perspectieven over dezelfde relatie.

Stevie en Lindsey kenden elkaar sinds high school. Stevie zong in de band van Lindsey en waren toen alleen nog bevriend met elkaar. Toen de band uit elkaar ging, werden ze een koppel, verhuisden naar LA en vormden de duo band Buckingham Nicks. In 1974 vroeg Mick Fleetwood aan Lindsey Buckingham of hij als gitarist bij Fleetwood Mac wilde komen. Lindsey wilde onder de voorwaarde dat ook Stevie bij de band mocht. Dit veranderde de gehele sound van Fleetwood Mac. In 1976 gingen Stevie en Lindsey uit elkaar met de afspraak dat hun persoonlijk leven nooit hun werkcarrière zou mogen verstoren. In 1987 verliet Lindsey de band omdat hij zijn woede niet kon beheersen tijdens een ruzie met Stevie.
In 1997 kwam de originele bezetting met Lindsey weer bijeen voor een tournee waarbij live album ‘the Dance’ werd opgenomen. Dan lijkt het alsof ze het verleden achter zich hebben gelaten en ineens blijkt Lindsey in april 2018 toch weer uit de band te zijn omdat Stevie weigert ook nog maar één voet op het podium te zetten met Lindsey erbij. 2018 is inmiddels ook alweer 4 jaar geleden, maar ik hoorde dit onlangs pas en dacht, hè houd het nou nooit op tussen die twee?

Stevie Nicks is een 6/2 rolmodel/natuurtalent pure manifesterende generator. Een hard werkend individu op zoek naar haar plaats in de gemeenschap (LAX of Duality), iemand voor wie verbinding met anderen heel belangrijk is, iemand voor wie gezellig samenzijn belangrijk is.
Lindsey Buckingham is een 1/3 onderzoeker/martelaar ego manifestor, die met vallen en opstaan leert een autoriteit te worden en relaties onder spanning zet (RAX of Tension). Hij is hier om impact te hebben en nieuwe deuren te openen. Een manifestor met het ego als autoriteit is iemand die gaat voor datgene wat hij wil zonder dat iemand hem ook maar kan tegenhouden.

In de tijd voor Fleetwood Mac werkte Stevie overdag als serveerster zodat zij in hun levensonderhoud kon voorzien terwijl Lindsey zich de hele dag bezighield met muziek. 's Avonds zong Stevie haar partijen in voor Buckingham/Nicks. Stevie is een manifesting generator hier om het werk te doen waar ze van houdt. Nergens in haar verhaal blijkt dat zij het niet leuk vond om te werken. Ze wist waarvoor ze het deed. Ze werkten samen ergens naartoe. Ze hadden een doel. Werken voor iemand anders is een teken van liefde voor iemand met poort 40 of kanaal 37-40. Ik werk mij een slag in de rondte speciaal voor jou, dat is de liefdesverklaring van poort 40. Als ego manifestor deed Lindsey datgene wat zijn hart hem ingeeft, muziek maken. Iemand met een wilskracht als autoriteit kan geen dingen doen die hij niet wil doen.
De liefde van poort 40 is aardse liefde. De poorten van aardse liefde beleven de liefde samen met iemand. De liefdespoort van Lindsey is poort 15. Dit is geen aarde liefde maar universele liefde. Universele liefde wordt niet beleefd met iemand samen maar door iemand en heeft een transcedent potentieel. Dit is liefde die niet persoonlijk is. Hij houdt van het publiek dat naar hem komt luisteren. Hij houdt niet van één fan in het bijzonder, maar van iedereen in de zaal.

Dan komt Mick Fleetwood naar Lindsey en vraagt hem om gitarist te worden bij Fleetwood Mac. Lindsey stelt als voorwaarde dat Stevie onderdeel uitmaakt van de deal. Lindsey (45-21) is net als Stevie (40-37) tribaal, hij begrijpt het voor-wat-hoort-wat-principe. Zij werkt voor zijn/hun levensonderhoud dus zodra hem een kans wordt geboden om hogerop te klimmen, vergeet hij haar niet mee te nemen in de deal. Hij is loyaal aan haar. Loyaliteit is belangrijk in de relatie voor tribale mensen maar voor de 37-40 in het bijzonder. Dus in dat opzicht begrijpen ze elkaar goed.

Lindsey accepteert Stevie in haar uniciteit voor wie zij is, Charisma (34-20) en de Gemeenschap (37-40) en haar aangeboren talent (2e lijn).
Wat fricties tussen de twee veroorzaakt zit hem nu juist in zijn beide kanalen. Zij worstelt met zijn twee levenskrachten. Lindsey heeft de geldlijn (45-21), het design van een materialist en het kanaal van de Alpha (7-31), een design van leiderschap ten goede of ten slechte.
Omdat Stevie poort 7 heeft en poort 45 heeft zij een ‘deel’ (hangende poorten) maar niet het hele kanaal. Hangende poorten kunnen de verstoringen opleveren en ons naar onze schaduwzijde leiden. Doordat Lindsey beide kanalen als kwantumkracht heeft en Stevie slechts de hangende poorten wordt zij op biede gebieden ‘overruled’ door Lindsey.

Stevie identificeert zich met het deel dat zij niet heeft, haar mind denkt dat zij de kanalen heeft en telkens als zij wil initiëren en de leiding nemen, de toekomstige richting bepalen voor de band, planning of geldzaken wil bepalen komt ze in de clinch met Lindsey die haar vervolgens overruled. Ze probeert als het ware steeds op zijn stoel te gaan zitten.
Stevie belandt telkens in een powertrip in de veronderstelling dat ze een manifestor is, net als Lyndsey, wat ze dus niet is. Doordat Lindsey haar op deze vlakken telkens overruled, voelt zij zich afgewezen of gekleineerd en raakt gefrusteerd en kwaad op hem. Op zijn beurt voelt hij dat Stevie zijn rust verstoord doordat zij zich telkens met zijn zaken te bemoeien met als gevolg dat hij razend wordt.
Zolang zij niet op zijn stoel gaat zitten gaat het goed maar zodra Stevie in haar schaduw stapt, gaat zij een krachtmeting aan om de leiding. Beiden zijn competitief ingesteld (poort 51). De competitie aangaan op muzikaal vlak kan zelf-bekrachtigend werken, maar op het gebied van wie neemt de leiding of bepaalt de richting delft Stevie het onderspit.

Stevie is emotioneel gedefinieerd, maar is zich hiervan niet altijd bewust geweest. Lindsey heeft een ongedefinieerde solar plexus. Op liefdesgebied doen ze het niet slecht. Stevie brengt haar sacrale en emotionele drive in en Lindsey resoneert en harmonieert met het meeste van haar lijnen (59.4, 12.6, 49.6 en 39.1, 34.6 de 37.2 is de uitzondering). Lindsey is een sfeergevoelige manifestor en voelt haar goed aan.
In het dagelijks leven zal zijn ongedefinieerde solar plexus en haar onbewust gedefinieerde solar plexus wel voor de nodige onrust hebben gezorgd. Hij vergroot haar emotionaliteit en zij denkt dat hij overgevoelig is en overdreven op haar reageert. Ze zullen regelmatig in het spel beland zijn waarbij zij hem emotioneel chanteert en hij haar de schuld gaf waarom zijn verwachtingen niet waargemaakt konden worden.

Als de twee samen zijn, zijn zij geen inspiratiebron voor elkaar (het hoofdcentrum blijft open in de relatiekaart). Dit verklaart wellicht dat zij als muzikaal duo geen succes waren. Wel getalenteerd, maar niet succesvol. Op het moment dat zij toetreden tot Fleetwood Mac wordt hun relatie hun inspiratie.
Feit blijft dat ook in de groepsdynamiek (penta) met de band Lindsey met zijn kanaal van de Alpha nog steeds degene is met meer invloed dan zij.

Als we naar de relatiekaart kijken z ie je dat Stevie Lindsey een exaltation* geeft aan zijn design mercurius (communicatie) in poort 45.5. Poort 45, de poort van de koning. 5e lijn: leiderschap. Het intuïtieve intellect en de gave voor innovatie die de groepsinspanningen verbeteren en zorgen voor continuïteit door respect. Het geschenk voor het uiten van leiderschap op materieel vlak.

Lindsey geeft Stevie op zijn beurt ook exaltations maar die liggen o.a. in haar poorten 7, de poort van de rol van het zelf in interactie. 5e lijn, de generaal; leiderschap waarvan de autoriteit absoluut moet zijn. Dat lijkt mooi, maar….
Poort 7 bij Stevie Nicks is een hangende poort in een open centrum van identiteit. Slapende poorten zijn conditionerende ontvangers, dat betekent dat Stevie zich identificeert als de leider waarvan de autoriteit absoluut moet zijn. Het is een mentale trigger in het open G centrum waar zij altijd op zoek is naar liefde en richting.
De inprenting van haar poorten 7 zijn in Saturnus. Saturnus is de rechter, de planeet die oordeelt zodra wij niet naar onze mores leven en in haar geval is dat haar eigen individuele richting gaan van zelf-bekrachtiging. Op elk moment dat zij anderen ongevraagd (ze is een generator) de richting gaat wijzen, zal Saturnus haar terecht wijzen en haar op haar plek zetten.
De rol van Saturnus zal in haar geval uitgevoerd worden door Lindsey omdat hij met het hele kanaal van de Alpha haar poort 7, leiderschap overruled als Alpha (voor goed en slecht). Stevie is een manifesting generator. Als zij ongevraagd de leiding neemt alsof zij een manifestor is, zoals Lindsey, dan is weerstand het logische gevolg. Een manifestor vraagt niet, die neemt. Dat is niet de frequentie om op te navigeren voor de andere types.

Lindsey geeft Stevie nog een exaltation, eentje waar ze wel wat aan heeft, nl. in poort 48.4. Poort 48 is de poort van de diepgang. 4e lijn herstructureren. Het gezonde verstand om te profiteren van de beperking van activiteiten op korte termijn om de situatie en herstructureren voor lange termijndoelen die de ontwikkeling zullen vergemakkelijken wanneer de activiteiten worden hervat. Poort 48 is weliswaar ook een hangende poort in het open centrum van welzijn maar in dit geval, waar Lindsey dit centrum ook ongedefinieerd heeft, maakt dat in de connectie via zijn poort 57 met haar kanaal van charisma beider miltcentrum, dat centrum van welzijn op een zachte wijze op ‘aan’ gaat. Mensen die een negatieve conditionering hebben op een centrum dat zij beiden open hebben, kunnen elkaar middels een electromagnetische klik (ieder heeft de harmonische poort van elkaar) de pijn die via vroegere conditionering is ontstaan, herstellen of deconditioneren. Mits deze electromagnetische klik bevalt.
Het is ook vanwege het ongedefinieerde miltcentrum, centrum van overleven en welzijn, dat zij het moeilijk vinden om elkaar los te laten. De conditionering van (te lang) vasthouden wat niet goed voor je is óf loslaten wat wel goed voor je is.

Beiden hebben een ongedefinieerd wortelcentrum en zijn geconditioneerd om onder druk snel tot actie over te gaan. Beiden hebben poort 39 (provocatie) en poort 38 (poort van de vechter) in dit centrum. Sterker nog deze poorten behoren tot het incarnatiekruis van Lindsey, het RAX van spanning.
Als ze samen in het bos lopen zonder invloed van de transits of buitenaf, blijft het provoceren achterwege of de druk te moeten vechten. Zodra ze samen in de supermarkt lopen, staan deze poorten op ‘aan’.
Stevie’s Poort 38.6 heet misverstand. In detriment: De erkenning dat onbegrip aan de basis ligt van tegenstand. Waar onbegrip de wortel van strijd is, de energie van koppigheid om aan te dringen en zijn positie handhaven.
Lindsey’s Poort 38.3 heet verbond. In lijn 3 in detriment zegt deze het volgende: Egoïstische alliantie die de energie van iemands partners ondermijnt, om persoonlijke vitaliteit. De energie om zelfzuchtig anderen te gebruiken in tijden van strijd. Lindsey weet heel goed welke bondgenoot vruchtbaar voor hem is. Stevie was een van zijn bondgenoten.

In haar jonge jaren leefde Stevie met haar 6/2 profiel het leven van een 3/2, de avonturier/luizenaar (natuurtalent) en ze leefde samen met haar 1/3 onderzoeker/avonturier Lindsey. Haar 38.6 drijfveer was nog een 3e lijn, gelijk aan deze zijne in detriment (in detriment vanwege zijn 38.3 in aarde in detriment). Hij gebruikte haar en zij gebruikte hem als bondgenoot. Zij vonden bekrachtiging bij elkaar.

Echter naarmate Stevie ouder werd, rond de tijd van haar Saturnus terugkeer (1977) kickt de 6e lijn van het rolmodel in, ze neemt meer afstand van een aantal aspecten uit haar leven tot dan toe. Ze beëindigt de romantische relatie met Lindsey rond haar Saturnus terugkeer.
Vanwege hun carrière blijven ze aan elkaar verbonden. Het conflict met Lindsey blijft echter bestaan zolang zij niet inziet dat zij zich identificeert met iets wat zij niet is, de Alpha en leider van de groep.

En dan in april 2018 besluit ze zich te bevrijden van Lindsey. Ze speelt de emotionele chantage-kaart. Ze stelt Mick Fleetwood voor een dilemma: Ik zal nooit meer een voet op het podium zetten zolang Lindsey in de band zit. Dit terwijl er voor dat jaar een Fleetwood Mac tour gepland stond. Met andere woorden, hij eruit of ik. Mick Fleetwood moet kiezen tussen de zangeres of de gitarist van de band. Hij kiest voor Stevie. Zij is het gezicht van de band. Zonder Stevie geen Fleetwood Mac.
Het is haar gelukt de ego manifestor te stoppen.

Was het een correct besluit? Dat weet alleen Stevie. Zelf zegt ze: "It was the straw that broke the camel's back." (Een lijn uit de Ra's Rave I Ching, poort 9, lijn 3) (vertaling: Het was de druppel die de emmer deed overlopen.)

De wijze waarop Lindsey is ontslagen, verdient echter geen schoonheidsprijs. De band heeft hem na 43 jaar zijn ontslag ingediend via zijn manager. Hierop heeft hij de bandleden geprobeerd te bereiken maar hij kreeg geen gehoor. Als antwoord hierop heeft Lindsey Fleetwood Mac aangeklaagd voor 12 miljoen dollar aan geleden inkomsten wat hij verdiend zou hebben als hij zoals gepland met de band op tour zou gaan. Tja, daar heeft de geldlijn een terecht punt. De financiële kwestie is inmiddels onderhands geregeld.

Stevie’s incarnatiekruis LAX van Dualiteit D 37.2/40.2 en P 20.6/34.6)

Design aarde 40.2. Vastberadenheid. De kracht en de autoriteit om voor altijd die kwaliteiten af te werpen die bevrijding in de weg stonden. De kracht van alleen zijn dat het belang en het potentiële verstorende effect van anderen erkent.
Design zon 37.2 Verantwoordelijkheid. Het begrip van het principe van individuele verantwoordelijkheid als basis voor succesvolle samenwerking. De mogelijkheid van vriendschap door individuele verantwoordelijkheid.
Persoonlijkheid zon 20.6 Wijsheid. Contemplatie die resulteert in het vermogen om begrip toe te passen.
Persoonlijkheid aarde 34.6. Gezond verstand. Weten wanneer genoeg genoeg is. De beperking van de inzet van kracht als je weet dat je niet langer over de kracht beschikt om het vol te houden.


* Als iemand jou een 'exalation' geeft, betekent dat diegene jou op dat punt een goed gevoel geeft. Een detriment daarentegen voelt minder prettig.