The Encounter With The Voice

Als analist kan ik urenlang charts bekijken. Ik vind het heerlijk om tot de essentie van iets door te dringen. Iemand binnen Human Design zei ooit tegen mij, hoe kan het dat jij dingen zo nauwkeurig onderzoekt, jij hebt helemaal geen 1e lijnen in je chart. Dat klopt. Mijn 1e lijn zit in mijn motivatie. Mijn persoonlijkheidszon is in poort 64, plezier beleven aan verwarring en de diversiteit aan gegevens. De aarde staat in poort 63, twijfel, ik neem niet zomaar iets aan, ik wil het zelf zien, zelf onderzoeken. Mijn motivatie in de 1e lijn heet angst. Deze motivatie zorgt ervoor dat je tot de kern van iets wil doordringen zodat angst of het onbekende plaats maakt voor begrip.

Dit plaatje van de Encounter with the Voice zie ik al jaren voorbij komen en nooit heb ik de moeite genomen om de data uit te pluizen en te kijken hoe het design van 'the encounter' zich verhoudt tot het design van Ra zelf.
Vandaag kwam dit plaatje weer eens voorbij en kreeg ik zin om er eens in te duiken.

Deze kaart is de composiet van Ra's kaart samen met de kaart van de ontmoeting met ‘the Voice’ op 3 januari 1987 om 18:15 uur.

Aan de rechterkant zie je de inprenting van de blauwdruk van Ra, dat zijn de lila gekleurde lijnen. Aan de linkerkant zie je het design van de ontmoeting met wat Ra noemt ‘de stem’. Dat zijn de zwart gekleurde lijnen.
3 Januari 1987 rond 18.15 uur was het moment van het begin van de 8-daagse openbaring door ‘de stem’ aan Ra waarbij hem o.a. werd verteld over hoe het menselijk ontwerp ofwel the Human Design in elkaar zit.

Als je naar de samengestelde kaart kijkt zie je dat alle oren op ‘aan’ staan. Poort 22 is het linkeroor dat in de emotionele wave selectief hoort en poort 57 is het rechteroor dat nauwkeuring in het nu hoort. Ook de ‘dovemans oren’, poorten 39, 38 en 43, staan op ‘aan’.

Van de 11 kanalen in de composiet zijn er maar liefst 9 individueel. Sleutelwoorden van individualiteit zijn: auditief en (zelf)bekrachtiging.

De kanalen van initiatie, structureren, de hersengolf, overleven en ontwaken behoren tot Ra’s eigen unieke levenskracht. Mensen met integratiekanalen zoals Ra zijn hier om zich om hun eigen zaken te bekommeren. Je kunt hen nauwelijks betrekken bij overige zaken tenzij er een poort 28 en/of 38 aanwezig is. Het is het kanaal van de struggle die Ra betrekt in het geheel. Manifestors (net als reflectors) zijn over het algemeen gevoeliger voor de transits.

Het kanaal van de struggle (38-28) levert samen met Ra’s kanaal van de hersengolf, een design van bewustzijn (57-20), de mogelijkheid tot intuïtief weten. Dit is de stroom van intuïtief weten.

Poort 14 is de poort die brandstof levert tot werken.
Als Ra zijn verhaal vertelt over wat hij ‘de ontmoeting met de stem’ noemt, dan is het eerste wat de stem tegen hem zegt op het moment als hij de deur van de ruïne opent: “Are you ready to work!” waarbij Ra zegt dat dit zeker geen vraag was.
Are you ready to work! Poort 14 die dag in Venus, de mores van dat moment. Poort 14 in de 3e lijn.
14.3 Dienstverlening. Het gebruik van talent en rijkdom voor het hoogste goed.
De 14.3 uit het design van de ontmoeting haakt in op Ra’s poort 2, de poort van het hogere zelf, het ‘hogere weten’.

Als we kijken naar de mystieke weg binnen het Human Design Systeem zie je dat Ra gebouwd is om te ontwaken met het kanaal van initiatie (51-25) en het kanaal van ontwaken (10-20). De hangende poort 40 is de brug naar de mystieke weg. Poort 40, de poort van eenzaamheid ingeprent in de 2e lijn, vastberadenheid. De 2e lijn is de meest mystieke van alle lijnen. 2e Lijnen in een design zijn hier om ‘geroepen’ te worden. De hangende poort 40 in de 2e lijn is de angel geweest waar Ra geroepen werd door ‘de stem’ om vervolgens geïnitieerd te worden in de kosmische geheimen die hem deden ontwaken. Zelfbekrachtiging.

De zon en aarde stonden die dag in het teken van spanning (X of Tension). De zon in de poort van de vechter op zoek naar het doel en de waarde van het leven en de aarde in de poort van de provocatie. De provocatie om de ‘spirit’ uit te dagen. Het is in de mechanica dat het individu moet vechten, uitgelokt en geprovoceerd wordt om de geest te vinden wat zo mogelijk uiteindelijk tot uitdrukking gebracht kan worden.

In de composiet zien we aan de linkerkant dat de gehele stroom van intuïtie op ‘aan’ staat. Rechts zie je hetzelfde in spiegelbeeld, de gehele stroom van emotioneren (39-55-22-12) staat ‘aan’.

Het design van de ‘ontmoeting’ staat in het teken van de spanning die Ra’s spirit uitdaagt met een boodschap waar hij zich volledig aan moet overgeven (kanaal 44-26, het kanaal van overgave, een design van een zender).
Dit is het moment waarop Ra als sjamanistische krijger (51-25) ingewijd wordt in het mysterie van de universele principes van de Maia (poort 61) en als bij donderslag ontwaakt om zich toe te wijden aan hogere principes (10-20).
Ra was altijd onder de indruk van de enorme invloed van Pluto. Pluto verandert het gehele levensproces. Pluto staat in het design van ‘the encounter’ (de ontmoeting) in poort 44, de poort van de ontmoeting. Nou ja! Vroeger zou ik gezegd hebben: “Goh, dat is ook toevallig.” Inmiddels weet ik dat synchroniciteit plaats vindt bij de juiste afstemming. Dat neemt niet weg dat ik mij nog steeds verwonder op dat soort momenten. Dit soort dingen tovert een enorme glimlach op mijn gezicht.

Kijken we naar de maansknopen in het design van ‘the encounter’, het toneel waarop de openbaring heeft plaats gevonden, zien we de zuidelijke maansknoop in 57.2 en de noordelijke maansknoop in 51.2. Deze poorten zien we terug in het incarnatiekruis van Ra. Poorten 57 en 51 zijn elkaars tegenpolen in het incarnatiekruis van penetratie, doordringen. En volgens de beschrijving van Ra was de stem buitengewoon doordringend. Hij omschrijft de stem als die van een 155 jaar oude sigaar rokende vrouw. Zeer onaangenaam.
De maansknopen en het incarnatiekruis hebben een nauwe band. Het is mij vaker opgevallen dat wanneer ik mensen ontmoette die diepe impact hadden in mijn leven er een connectie was tussen het incarnatiekruis (het mijne of dat van de ander) en de maansknopen van het moment van de ontmoeting. Deze ontmoetingen zijn bedoeld om plaats te vinden. Het wachten is op de juiste afstemming van de planeten.

Mars in de poort van emotionele crisis, 5e lijn de ondergrondse; geperfectioneerde overleving, ongeacht de omstandigheden. Immuniteit tegen crises, zowel als generator en als overlevende. Ra is weliswaar geen generator met wel iemand die overleeft met zijn kanaal van de perfecte vorm, een design van een overlevende (57-10). Mensen met dit kanaal overleven dingen die anderen niet zouden overleven. Ik heb deze levenskracht van dichtbij mogen aanschouwen bij mijn moeder, die meerdere keren door het oog van de naald wist te kruipen (onbewust natuurlijk) en waar menigeen verbaasd over was.

Nog een grappig dingetje. In het design van de ‘encounter’ opereert poort 55 onder invloed van de maan, de spirit in de 3e lijn van onschuld. De blauwe lijn in the Complete Rave I Ching beschrijft: Here, ‘I was only following orders’, is a genuine defence.
(vertaling: Hier is 'ik volgde alleen maar de bevelen op' een oprechte verdediging.)

Wellicht valt er nog meer te ontdekken in deze composiet maar ik ben voldaan. Het is genoeg. Ik heb een redelijk heldere indruk van de gebeurtenis in relatie tot Ra en zijn design. Deze gebeurtenis heeft het mogelijk gemaakt dat hij de belichaming werd van zijn inkarnatiekruis en zich zodanig ontwikkelde dat hij zijn levensdoel kon volbrengen.

Voor wie nog gelooft in vrij wil, hier nog een ‘toevalligheidje’.
The encounter with the voice vond plaats op 3 januari 1987.
De datum van Ra’s Uranus Oppositie valt op 18 december 1986, 16 dagen voor de openbaring.
De maansknopen van zijn Uranus Oppositie zijn gelijk aan die van de ontmoeting met de stem, muv de lijnen. Het kruis van zijn Uranus Oppositie is the Juxtaposition of Ideas (11/12, 46/25), jawel fixed fate, het bezegelde lot van het 4/1 profiel.

“No Choice”, said the voice.