Felicitas Human Design

Professioneel Gelicentieerd Analist & Coach in het Human Design Systeem

De Rave New Year 2024

1 Januari om 00:00:01 uur van de Gregoriaanse kalender wordt collectief aangehouden als het begin om het nieuwe jaar in te luiden. Sommige religies en landen houden ook nog andere kalenders aan waarop hun nieuwjaar wordt gevierd zoals bv. Rosj Hasjana en het Chinese nieuwjaar. Collectief houden we de Gregoriaanse kalender aan. Het Human Design Systeem volgt het mechanisme van het wiel des levens, het wiel van Samsara, de matrix of het programma, hoe je het ook noemt. Dat nieuwe begin start zodra de zon door de 1e lijn, 1e kleur, 1e toon en base 1 van poort 41 gaat. Dit is het startcodon, het startsignaal in het collectieve DNA voor de nieuwe cyclus in poort 41, de poort van hongerig zijn om nieuwe dingen te beleven of het verlangen naar een beter leven.  Elk jaar begint weer met goede voornemens en verwachtingen, afvallen, stoppen roken en drinken, beter je best doen op school, etc.  

Elk Rave nieuwjaar begint met de zon in 41.1 en de aarde energie in 31.1 in detriment in het (incarnatie) kruis van het Onverwachte.
Zon in 41.1,  Redelijkheid, de verbeelding om het beste uit weinig te halen. Koelheid, het selectief loslaten van gevoelens.
Aarde in 31.1 in detriment (driehoekje naar beneden), de poort van invloed uitoefenen op het collectief. 1e lijn in detriment is een interessante die zegt, ‘ manifestatie, de absorptie van licht die in duisternis alleen maar manifestatie kan beloven. De onnatuurlijke uitdrukking van leiderschap.’
Dit zijn de constante van elk beginnend Rave nieuwjaar.

Dit jaar start het nieuwe Rave jaar op 22 januari 2024 om 13:17:42 (lokale tijd Den Haag).

De combinatie van alle planetaire aspecten en hun poorten wordt het programma genoemd.
Als we naar de kaart kijken van de transits van het Rave Nieuwjaar kijken we naar de globale thema’s voor het jaar. Een vooruitzicht op 2024 laat de thema’s zien die op het geconditioneerde wereldtoneel plaatsvinden.
Als jij je strategie & autoriteit leeft, kun je dit waarnemen in de wereld om jou heen, de conditionering hoeft geen effect te hebben op jouw persoonlijk leven.

Wat op het eerste oog direct opvalt is dat het jaar één specifiek thema van conditionering laat zien en dat is de individuele definitie van de perfecte vorm, een design van overleven (57-10). In de individuele kaart is dit de intuïtie die via het rechteroor in het nu de frequentie hoort van dreigend gevaar en vanuit het authentieke zelf weet hoe zich op elk gegeven moment te gedragen en te anticiperen op dreigend gevaar.
Het thema van de gehomogeniseerde wereld zal dus over overleven gaan; mensen zullen dingen te horen krijgen wat hen telkens in de overlevingsstand brengt en de angst voor de toekomst bezorgd. Het miltcentrum gaat over de existentiële angsten maar ook over bewustwording van het lichaam. Het lichaam waarschuwt als er gevaar dreigt. Soms weten we instinctief of intuïtief dat er iets niet klopt. Via de intuïtie krijgt het lichaam signalen door wat ons alert maakt op wat is of komen gaat. Poort 57, de intuïtieve poort die in het nu hoort vanuit het centrum van overleven is verbonden met het G-centrum, het centrum van het zelf, de magnetische monopool die ons vasthoudt in de illusie van het leven via poort 10, de poort van het gedrag, de liefde voor het zelf en het leven. De perfecte vorm geeft aan dat overleven verbonden is met de afstemming op je ware authentieke gedrag.  Iedereen die de strategie & eigen autoriteit geïnternaliseerd heeft, weet hoe waar dit is. Het wordt lastiger als je de signalen die je lichaam je geeft niet weet te herkennen.
Via de media, zowel mainstream als de alternatieve, krijgen we voortdurend angstaanjagend nieuws te horen. Ga je hier mentaal telkens op aan, zorgt dit voor onnodige opwinding en alertheid wat je uiteindelijk uitput en waar je depressief van kunt worden.
Als je opgewonden raakt van angstig nieuws vraag jezelf dan even af, wat zegt mijn lichaam. Adem even goed door en voel je lichaam. Is het lichaam rustig dan is er niets aan de hand (voor jou op dat moment). Sterker nog als er werkelijk iets aan de hand is dat levensbedreigend kan zijn, heeft je lichaam al een signaal afgegeven voordat het ook maar in het nieuws is geweest. Overleven is individueel en elk lichaam heeft zijn unieke cognitie en intelligentie.

In het vooruitzicht voor 2024 staat de poort 10 in de 1e lijn, bescheidenheid; Het vermogen om je plaats te kennen ongeacht de omstandigheden maar ook overgevoeligheid voor externe conditionering van gedrag.
Conditionering op gedrag hebben we de afgelopen jaren wel gezien met de voetstickers die de gewenste looprichting aangaven, mondkapjes en het binnenblijven en geen bezoek ontvangen, etc.

De planetaire conditionering van Venus laat zien wat de propaganda zal zijn. Venus in de poort van het gedrag want anders zul je niet overleven. De 1e lijn staat voor onzekerheid, zoeken naar een fundament, maar ook introspectie en de golf rijden van sterk/zwak. Wanneer staat iemand sterk en wat is iemands zwakte?  Dit zijn de sleutelwoorden van de 1e-lijns frequentie.
In het Rave Nieuwjaar zien we 5 1e lijnen. 

Via Jupiter worden de middelen van anderen verdeeld in een open sacraal, met andere woorden: niet weten wanneer genoeg genoeg is, overijverig geld/middelen van anderen verdelen. Saturnus, de planeet van vergelding als je niet uitkijkt staat tot 26 januari in 55.6, de spirit die op de proef wordt gesteld.

Verder laat het programma zien we dat de onvolwassen acties van Mars in de poort van de vechter staat (poort 38, 5e lijn) evenals de geconditioneerde communicatie van Mercurius (poort 38, 1e lijn in detriment). Poort 38, lijn 1 in detriment: de algemene regel de neiging te hebben om overal tegen te zijn en de gedrevenheid om te vechten. De geconditioneerde standpunten en meningen worden gebracht door de nodes in 57.5, de projectie (5e lijn) van de angst voor de toekomst en de 51.5, de projectie van wanorde en shock.

De planeten die langer doen over een rondje om de zon houden langer aan en voorzien van een diepere conditionering. Pluto bijvoorbeeld doet er zo’n drie jaar over om door 1 poort te gaan. Deze planeet van diepe transformatie houdt ons als collectief al jaren in de greep door steeds meer beperkingen op te leggen (poort 60). Deze druk wordt heel eventjes op 12 april tijdelijk verlegd naar poort 41 om op 24 mei weer terug te keren voor de rest van 2024.

Neptunus verlaat van 10 april tot oktober 2024 (omloop van gemiddeld 2,5 jaar) de poort van emotionele crisis (poort 36) om onze psyche af te stemmen via misinformatie op poort 25, de poort van onschuld en het potentieel om gewond te raken. Dit is de spirit van het zelf die getest wordt en de mogelijkheid heeft om zich af te stemmen op uitdagingen.
De noord node, het decor waar wij naar kijken, staat dan nog steeds in de poort van shock (51) wat samen met poort 25 het kanaal van initiatie vormt die in het hart raakt en grenzen doet verleggen.

Uranus, de planeet die voor opschudding zorgt en chaos brengt, staat in poort 23, een communicatieve poort behorend tot het kwartaal van civilisatie. Poort 23 in lijn1, expressie van inzicht dat de gevestigde waarden ondermijnt. Hierin kan het zaadje gelegd worden, het fundament voor een nieuw inzicht dat gevestigde waarden doet verdwijnen. Mutatie in de civilisatie. Uranus blijft de komende decennia in het kwartaal van civilisatie. Dat wijst op de nodige opschudding in de civilisatie en de manifestatie ervan.

Vanaf 7 juni tot en met 4 december 2024 Uranus in poort 8, een bijdrage leveren. In het programma wordt het individuele niet gediend, dus bijdrage leveren ja, maar met betrekking tot de mutatie van het programma ten behoeve van het collectief. Poort 8 in de eerste lijn praat over, het bewustzijn dat het geheel groter is dan de som der delen. De blauwe lijn in de Rave I Tjing geeft de groeimogelijkheden aan: de aanvaarding van beperking en herkenning dat het alleen kan worden overstegen door de waarheid te delen en uit te spreken. In de wereld van de dualiteit kun je er op meerdere manieren naar kijken. Je kunt hierin de kracht van het volk lezen dat voor opschudding kan zorgen wanneer het bewustzijn indaalt dat mensen krachtig zijn door zich te verenigen en de waarheid uit te spreken. Daarnaast kan het ook zijn dat de macht in de vorm van PR een bijdrage levert door de beperkingen die het oplegt te spinnen om de publieke perceptie te beïnvloeden om het gewenste gedrag te realiseren. En zoals de blauwe lijn aangeeft: de som is groter dan de delen, dus dit alles moet bezien worden in het grotere geheel met de achtergrond frequentie van de nodes en de overige conditionerende factoren en niet als losstaand gegeven.
Onthoud dat alles voortdurend in beweging is en de ware natuur buiten de matrix om beweegt en de magie brengt.