Felicitas Human Design

Professioneel Gelicentieerd Analist & Coach in het Human Design Systeem

‘Believing The Impossible Before Breakfast’

Een aantal jaren geleden heb ik Isa leren kennen door onze interesse in het Human Design Systeem. Eerst via Facebook en daarna ook in aura. Isa is een emotionele juxtaposed (4/1) fixed fate generator of completion (voleindiging).

Isa kijkt met veel nieuwsgierigheid in het leven, vindt veel interessant en amusant maar niet belangrijk. Hij weet mij altijd te boeien met zijn verhalen over zijn opmerkelijke leven. Wat ik zo mooi vind aan Isa is de puurheid, de eenvoud en de openheid waarmee hij vertelt.

Eén van die vele verhalen bevat zijn ontmoetingen met Ra, een verhaal dat ik graag wil delen. Isa behoort tot één van de allereersten in Nederland die in aanraking kwam met Ra Uru Hu en het Human Design Systeem. Terwijl Isa vertelt, ben ik ook nieuwsgierig naar de tijd van voor de ontmoeting met Ra. Voordat Isa Ra ontmoette was hij een Sannyasin. Het valt mij op dat veel volgelingen van Osho zich na diens overlijden bij Ra voegden en zich verdiepten in het Human Design Systeem. In het geval van Isa zou je kunnen zeggen dat Ra bij hem langskwam.

Isa vertelt dat zijn interesse als 20’er nooit in het spirituele lag. Het was door een shockerende gebeurtenis dat hij zich is gaan verdiepen in de oosterse wijsheden. Tijdens zijn dienstplicht verbleef hij in Duitsland. Onverwacht ontving hij het schokkende bericht dat zijn 2 jaar jongere en ogenschijnlijk gezonde broer terminaal was. Isa raakte in een emotionele crisis waardoor hij vervroegd uit dienst mocht treden zodat hij bij zijn broer kon zijn. Isa was bij het overlijden van zijn broer aanwezig. Dit voelde voor Isa als completion. Na het overlijden van zijn broer ervoer hij enorm veel spanning. Isa woonde in die tijd in Den Haag en besloot te gaan schaatsen in de Uithof. Het stormde die dag enorm. Isa zegt: “…. en ik bleef maar schaatsen en schaatsen en schaatsen in de storm.” Die nacht, hij verbleef bij vrienden, bevond hij zich in een hypergevoelige staat. Isa kreeg, wat hij noemt een ‘openbaring’, een doorbraak over bewustzijn. De volgende ochtend aan het ontbijt vertelde hij over zijn inzichten en zijn realisatie dat het leven niet maakbaar is. Zijn vrienden merkten op dat zijn inzichten leken op die uit de oosterse wijsheden.

Vanaf dat moment ging Isa zich inlezen over theosofie, yoga en oosterse filosofieën.

In 1973 sloot Isa zich aan bij een yoga-goeroe maar deze stroming resoneerde niet volledig met hem. Na het lezen van het boek ‘Tantra the supreme understanding’ van Osho wist Isa dit is het! “Ik moet naar Poona.”

Tantra is freedom, freedom from all mind-constructs, freedom from the other.

In februari 1978, een van de koudste winters van de 20e eeuw in Nederland, vertrok hij van Den Haag naar het snikhete Bombay. Vanuit Bombay moest hij verder in een klein vliegtuigje naar Poona. Het was voor het eerst in zijn leven dat Isa vloog. Bij het zien van het kleine vliegtuigje dacht hij niet dat hij het er levend vanaf zou brengen. Het geheel was een emotionele onderneming.

In Poona aangekomen ontmoette hij Osho al vrij snel. Op de derde dag ontving hij zijn naam van Osho. Hij herinnert zich die avond nog goed. Het was een magical night bij volle maan toen Osho tegen hem zei: “John, no need to be John. Just be Jesus. Ananda Isa.”

Het verhaal van Isa in de ashram is opgetekend in de Darshan Diary ‘Believing the impossible before breakfast’.
Isa verbleef een half jaar in de ashram in Poona en reisde vervolgens met een Indiase vriend verder door India. Zo reisden zij naar plekken waar Osho was opgegroeid en overnachtten zij bij de ouders van Osho. De moeder van Osho kookte voor hen.
In Bombay bezocht Isa een Shadow Reader. Deze voorspelde dat Isa na Osho nog een grote leraar zou tegenkomen in zijn leven.
Terug in Nederland sloot Isa zich aan bij de Bhagwancommune in Amsterdam. Vrienden van de commune besloten om naar een spiritueel festival te gaan in Oregon, waar Osho zich recent gevestigd had. Isa had op dat moment geen geld om mee te kunnen gaan maar op een nacht droomde hij dat hij voortgetrokken werd door een Boeing. Vanaf dat moment wist hij dat hij mee zou gaan. Hoe was nog onbekend. Isa ging weleens naar een illegaal casino. Het was daar dat hij op een avond 8.000 gulden won. Met dat geld kocht hij een ticket. De reis stond gepland voor 2 weken. Tijdens het spiritueel festival sliep hij in een grote tent met meerdere personen, waaronder Ramses Shaffy, die hij uit Amsterdam kende. Ramses en hij gingen wel eens samen bootje varen door de grachten. Die 2 weken festival in de Rajneeshpuram in Oregon werden uiteindelijk een verblijf van 10 jaar in Amerika. Het lot bezorgde Isa een baan als vertegenwoordiger voor de katholieke kerk waarbij hij veel mocht en moest reizen door Amerika. Over juxtaposition gesproken.

In 1992, Isa was alweer een tijdje terug in Nederland, werd hij beheerder van Osho’s Supernova Cultureel Centrum aan de Looiersgracht in Amsterdam. Isa woonde boven in de loft. Beneden in de zaal werden veelal lezingen gegeven of Satsang middagen. Op een dag werd er een lezing gehouden over het Human Design Systeem door een man genaamd Ra Uru Hu. Niemand had op dat moment nog gehoord over het Human Design Systeem. De lezing had kennelijk impact gehad want die nacht droomde Isa over Ra. Isa droomde dat hij een loft aan het bouwen was, die instortte terwijl Ra in de hoek iemand een reading gaf. Isa zei tegen Ra: “Ik ben ook een ram.” Waarop Ra zei: “Ik kan jou ook helpen.”

De volgende ochtend besloot Isa Ra direct op te zoeken voor een reading. In die tijd woonde Ra met Jürgen Saupe, een goede vriend van Ra uit Duitsland, tijdelijk in een woonboot aan de Prinsengracht in Amsterdam. De woonboot van Ra lag om de hoek van waar Isa woonde.

Hij vroeg Ra om een reading. Ra begon Isa’s chart met de hand te berekenen en in te kleuren. In 1993 was het systeem nog niet zo uitgekristalliseerd als vandaag de dag. De types bestonden nog niet, de kanalen wel en ook was te zien of je een doener of een niet doener was.

Ra las de chart voor Isa.

Ra: “You are a non-do’er.”
Isa: “Are you kidding me? I am a great do-er!”
Ra: “Okay, and what did all that doing bring you?”
Als donderslag bij heldere hemel realiseerde Isa op dat moment dat al het initiëren hem geen voldoening had gebracht.
Ra: “Just wait. Let life come to you. Don’t take decisions right away.”
De originele handgeschreven kaart van Isa uit 1993 is bijgevoegd.

Isa was razend enthousiast over de reading. Ra zei: “You should be my promotor.” En precies dat is wat Isa de jaren daarop deed. Isa stuurde veel mensen door naar Ra voor een reading. Zo bracht hij oa. Luc Sala en Joost Janssen in contact met Ra. Luc Sala heeft in 1995 een interview met Ra gedaan wat nog op youtube te zien is en Joost Jansen is opgeleid door Ra als de eerste Human Design analist in Nederland.

In die eerste tijd zagen Ra en Isa elkaar regelmatig. Isa onderhield vooral contact met Jürgen Saupe, telefonisch of per fax. Er was nog geen email, sms of what’s app.

Hoewel Isa heel enthousiast was over het Human Design Systeem had hij minder met Ra. Dit heeft hij Ra ook eens verteld, waarop Ra alleen maar moest lachen. Pas veel later toen de eerste videos kwamen over de types van Richard Beaumont begreep Isa over de verschillen in aura. Dat was echt een openbaring over de kaart.

Later kwam het contact met Ra weer op gang via Facebook. Online. Ra zat dik op Facebook. Via een onlinecursus in 2006 bij Lynda Bunnell, toen nog Stone, kwam Isa in contact met Nayla Nasra (eigenaar van het Human Design Instituut NL).

Isa: “Ik zag Ra pas weer in 2010. Een paar maanden voordat hij overleed in maart 2011. Nayla had Ra uitgenodigd voor de Radical Transformation in Amsterdam en vroeg of ik een hotel kon regelen voor Ra. Ik heb toen kamers voor hem geregeld in het Ambassade Hotel bij een vriend van mij. Ra’s beide zoons waren mee. Ik heb toen een paar dagen met hem doorgebracht en ’s ochtends met hem ontbeten. Ra gaf ook readings in de bibliotheek van het hotel. In die bibliotheek zijn nog een paar videos opgenomen. Zijn oudste zoon was aan het filmen. Die videos zijn nog te zien op youtube. Het was een mooi weerzien. “

Heel veel dank Isa dat je jouw persoonlijke verhaal met mij wilde delen en dat je bereid bent jouw verhaal te delen met iedereen die het via deze blog tot zich wil nemen.