Felicitas Human Design

Professioneel Gelicentieerd Analist & Coach in het Human Design Systeem

Keynote: Self-empowering of zelfbevrediging?


In Human Design worden specifieke woorden gebruikt om bepaalde eigenschappen te duiden. Dit heet keynoting. Een ander woord voor keynote is grondtoon maar ook trefwoord. Het Engels kent meerdere lagen van het woord keynote. Human Design is ook een heel gelaagd systeem en de keynotes zijn als het ware tonen of trillingen waar het lichaam en je DNA op resoneert.

Gedurende mijn PTL-opleiding (opleiding tot professioneel analist) moesten wij als studenten wekelijks huiswerk insturen waarbij wij voortdurend begeleid werden in het correct en nauwkeurig gebruik van de keynotes. Het werk werd ingestuurd en vervolgens kregen wij op een A-4tje feedback teruggestuurd. Wij werden als het ware ‘gedrild’ op keynoting. Kortom ik heb geleerd om het beestje bij de naam te noemen volgens het Human Design Systeem van Ra Uru Hu.

Onlangs schreef ik over wat het programma voor 2024 door de lens van Human Design in petto heeft. Hierop kreeg ik een reactie omtrent het gebruik van het woord ‘overleven’ voor kanaal 57-10 ipv ‘self-empowerment’ met als reden dat het woord ‘overleven’ mensen bang maakt en een lage trilling heeft en met het woord ‘self-empowerment’ til je mensen op en zend je een hogere trilling de wereld in en het betrof immers een integratiekanaal waarbij ‘het tenslotte om self-empowerment draait’.
Het bericht eindigde met ‘als je mij vraagt zou ik het zo doen’. Uhm, a) ik heb je niet om jouw mening gevraagd én b) ik ben ik en doe de dingen op mijn eigen wijze. Je kunt ‘als je mij vraagt’ ook omdraaien zoals Byron Katie altijd zegt: “turn it around” en mij vragen waarom heb je het zo gedaan? Nou, wel hierom.

Ik gebruik de keynotes zoals ik het geleerd heb volgens het Human Design Systeem van Ra Uru Hu. Niet het Human Design van Karen Curry, Richard Rudd, Steve Rhodes of wie dan ook. En met die originele kennis begon ik destijds te observeren en al vrij snel begonnen de kwartjes te vallen waarop ik oud ingesleten niet-zelf gedrag achterwege kon laten. Als ik een stuk schrijf, is het nooit slechts vanuit de theorie, maar vanuit een combinatie met mijn eigen ervaring.

Waar gaat het over? Het thema van het Rave New Year. De definitie van kanaal 57-10, kanaal van de perfecte vorm, een design van overleven. Waarom zou ik dat anders noemen? Nou omdat, zo schrijft deze persoon, naar eigen zeggen ‘een expert’ van het Human Design systeem, ik mensen bang maak door het woord ‘overleven’ te gebruiken ipv ‘self-empowerment’ en daarmee een lage frequentie de wereld instuur. Ik heb dat even laten bezinken. En……. Wauw!  Ik bedoel……WAUW! Human Design keynotes misbruiken als wapen door mij emotioneel te framen als iemand die mensen bang maakt en lage frequenties de wereld instuurt om jezelf te verheffen als een beter mens die mensen bekrachtigd in hun zijn? Dat heet ego-vergroting als ik mij niet vergis.  

Even laten bezinken en het levert inspiratie op. Deze blog bijvoorbeeld. Stel ik had geschreven zoals de commentator beliefde. Het thema van 2024 gaat over ‘self-empowerment’ oftewel zelf-bekrachtiging vanuit het integratie kanaal van de 57-10.
Klinkt dat goed of wat? Of is het uiteindelijk inhoudsloze ijdeltuiterij?
Niemand bang, iedereen blij met ….ehm…..niets? Waar gaat het eigenlijk over?
Een reflector-vriend die ik persoonlijk als een expert beschouw onder de Human Design professionals vat deze benadering van het systeem samen als: “Allemaal zelfbevrediging zonder ooit echt klaar te komen.”

Human Design gaat niet over mensen vertellen wat ze fijn vinden zodat je veel volgers krijgt. Human Design gaat over bewustwording. Human Design is a-moreel. Het is menselijk. Het gaat over de ervaring van mens-zijn for good, for bad. Human Design is kennis van de dualiteit. En ook: Human Design is niet voor iedereen. Wil je de waarheid niet horen? Word je bang om de dingen te horen zoals ze zijn? Dan is Human Design misschien niet voor jou?

Self-empowerment. Maar wat is dat dan? Wanneer krijg je dat gevoel van zelfbekrachtiging? En hoe ontstaat zelfbekrachtiging vanuit de 57-10?
Is zelfbekrachtiging een keynote van de 57-10? Absoluut.
Is zelfbekrachtiging een vanzelfsprekendheid vanuit de 57-10? Dat dan weer niet. Het is een mogelijkheid, geen vanzelfsprekendheid, maar een mogelijk gevolg. Hetzelfde geldt voor bewustzijn. Het is een mogelijkheid. Possibility, ook weer een keynote vanuit poort 57. 
Is zelfbekrachtiging in het bijzonder een keynote van de integratiekanalen? Niet geheel.
Zelfbekrachtiging is het algemene sleutelwoord voor het individuele circuit.
De integratiekanalen (57-10, 57-34, 20-34, 20-10) zijn een sub-circuit binnen het individuele circuit en hebben als keynote: selfishness (zelfzuchtigheid / egoïsme). Egoïsme is ook weer zo’n woord wat de moreel geconditioneerde mens liever niet over zichzelf hoort zeggen. Is dat een reden om het dan maar weg te laten als analist van het Human Design Systeem? Houden we het liever op zelfbekrachtiging? Hoe kom je er dan achter wie je werkelijk bent? Human Design gaat over het afstemmen op je ware authentieke zelf en het omarmen van je schaduwzijde.

Zelfbekrachtiging is momenteel een heel populair woord. Je hoort het overal. Zo op het eerste gehoor klinkt het geweldig! Het straalt kracht uit, mooi woord voor op insta maar zolang het op zichzelf staat, klinkt het als een lege huls. Wat is zo zelf bekrachtigend in de zin van kanaal 57-10? 

Elke individuele activatie heeft de keynote: zelfbekrachtiging maar ook melancholie en in het ergste geval depressie. Melancholie en depressie?! Laten we het ‘gezellig houden’ en de frequentie hoog. Hou het op zelfbekrachtiging. Een mooi en fijn woord. Eén kant van de medaille. Maar wat gaat er vooraf aan de zelfbekrachtiging van 57-10? Zelfbekrachtiging of niet is een gevolg van iets.

Zelfbekrachtiging in de 57-10. Hoe ontstaat dat?
Even keynoten volgens het Human Design Systeem.
57, de poort van intuïtie. Rechteroor. Hoort in het nu. Wat hoort het? Frequentie. Welke frequentie? De frequentie van dreigend gevaar. Waarom? Omdat het een poort is in het miltcentrum.
Waar staat het miltcentrum voor? Overleven, gezondheid, welzijn, instinct en intuïtie. Maar ook: het oudste bewustzijnscentrum waarin zich de existentiële angsten bevinden, fysieke angsten, de angst om te overleven.
Poort 57 is een individuele poort in het integratie circuit met als keynote zelfzuchtigheid/egoïsme en zelfbekrachtiging. Het is individueel. Jij hoort het, maar anderen wellicht niet. Het is een signaal in jou aan jou.

Zelfbekrachtiging vanuit het design van overleven? Jazeker. 
Ik ben bekend met de 57-10 en ik heb zelf poort 57. Ik weet wat het is om gevaar te horen en mij te gedragen zodat ik wist te overleven. Is dat zelf bekrachtigend? Uiteindelijk wel ja, maar in mijn vroegste kinderjaren was het vooral beangstigend. Bekrachtigend werd het toen ik er bewustzijn op kreeg en gevaar kon herkennen en met bewustzijn naar mijn intuïtie kon handelen.
Mijn moeder was gedefinieerd o.a. via kanaal 57-10. Ik heb die levenskracht 49 jaar lang mogen ervaren en aanschouwen. Zij was een ware overlever. Menig keer heeft zij de dood getrotseerd. Was het zelf bekrachtigend? Ja, dat zou je in zekere zin kunnen zeggen.
Op welke manier was het zelf bekrachtigend? Op een gegeven moment lag zij een aantal weken in coma ten gevolge van een hersenbloeding. De artsen gaven haar niet tot de volgende ochtend. Ze heeft uiteindelijk 2 maanden op de intensive care gelegen en mocht daarna naar huis. Ze vertelde mij haar reis na het krijgen van de hersenbloeding. Ze herinnerde zich dat zij ’s ochtends opstond en dat ze tegen zichzelf zei: “Ik ga dood, ik weet dat ik nu dood ga.” De details hoe en waarom zal ik achterhouden, ik wil tenslotte niemand bang maken. Ze zei: “Het was een eenzaam gevoel op dat moment. Je bent helemaal alleen, maar wat erna gebeurde heeft mij de angst voor de dood weggenomen. Ik ben niet meer bang voor de dood.” Na 2 weken ontwaakte zij uit haar coma met de aantekening dat zij geen ‘zin’ had om verder te leven maar ze ‘moest’ terug, waar ik toen persoonlijk als 25-jarige erg blij mee was.
En voor wat betreft de zelf bekrachtiging van de 57-10?  Wat mij betreft was haar overleven behoorlijk bekrachtigend. Zag mijn moeder het als zelf-bekrachtigend? Absoluut niet! Als het aan haar lag, had terugkomen niet gehoeven. Maar ja, no choice.   

Zou ik het woord ‘overleven’ achteraf veranderd hebben in ‘zelfbekrachtiging’ om mensen een veilig gevoel te geven? Nee. Het is zelf bekrachtiging of niet in betrekking tot overleven of niet. Dat laatste ‘of niet’ wordt nog weleens vergeten. Zelf bekrachtiging of niet is een bijproduct van (over)leven in de context van kanaal 57-10. Zelf bekrachtiging staat in elk individueel kanaal in een andere context. De essentie van de 57-10 blijft, luister naar wat jouw lichaam aan waarschuwingssignalen geeft en weet daarop te anticiperen met correct gedrag zodat je kunt overleven.

Word je daar bang van? Vraag jezelf dan, laat ik mijzelf een mentale angst aanpraten? Interessant om te kijken waar dat vandaan komt.  
Is het voor mij een reminder om naar mijn instinct en intuïtie te luisteren?
Of lees ik gewoon het nieuwsbericht voor 2024 en kijk ik naar wat ik zo om mij heen zie gebeuren op het wereldtoneel, het programma?

Ik vergelijk het met de film de Matrix: Kies je voor zachte heelmeesters en etterende wonden? Kies dan voor de blauwe pil.
Kies je voor de rode pil? Dan ben ik wellicht de analist voor jou.

Tenslotte:
“The integration channels are resolutely separate from the six basic circuits in the bodygraph, and unlike them, they are not concerned with communication. Their self-absorbed and self-centred nature is very different from the individual channels in the knowing and centering circuit. They are not at all concerned with how they impact others. They thrive by simply following their own path through life.

People with these channels often have animal quality to them that is rooted in an ancient impulse for survival. The theme of their life has nothing to do with planning for the future or reflecting on the past. They are here to live in the now. This is a survival instinct rooted in: “What was that noise over there? Am I safe? Will it eat me?”
Uit the Circuitry Book, pag 11. kanaal 57-10