Felicitas Human Design

Professioneel Gelicentieerd Analist & Coach in het Human Design Systeem

Je Aura is Alles!
 

Binnen de Human Design gemeenschap hoor ik mensen regelmatig 2 dingen zeggen. “Je bent veel meer dan alleen je type want je bent een gedifferentieerd wezen.” En om dit standpunt kracht bij te zeggen, volgt daarna: “Ra heeft de 4 typen niet van de voice doorgekregen.”
Daar wil ik graag even bij stilstaan en wat dieper op ingaan.
Ra heeft de 4 typen inderdaad niet doorgekregen van de voice. Ra heeft zo ook de profielen en de incarnatiekruizen niet doorgekregen via de voice. Deze zijn inderdaad door Ra toegevoegd nadat hij het menselijk mechanisme verder had onderzocht en verdieping ging aanbrengen aan het Human Design Systeem. De voice heeft het Human Design niet in hapklare brokken afgeleverd in een powerpoint presentatie. Het was als het ware één grote 8 dagen durende download van kosmologische kennis, plant design, animal design, human design, de toekomst en nog veel meer waaronder informatie die Ra niet met het collectief wilde delen. De informatie over het human design besloeg slechts 2 van de 8 dagen, de rest bestond uit zoals Ra noemde ‘cosmic fairy tales’.

Dat wat hij doorkreeg moest natuurlijk nog wel gestructureerd worden zodat het voor het collectief ook logisch te begrijpen is. Zoiets kost tijd. Het Ajna centrum heeft tijd nodig om informatie te kunnen verwerken en te structureren. Met zijn kanaal van structureren (43-23) werd hem mettertijd het mechanisme van de mens, het functioneren van de mens steeds duidelijker. Ra deed onderzoek, werkte samen met experts in de biologie, epigenetica en andere velden van expertise. Hij testte en observeerde een en ander en zo kwam hij er onder andere achter dat de do’ers en non do’ers uit de eerste periode van het Human Design Systeem nog verder gespecificeerd konden worden in wat uiteindelijk de 4 aura typen werden.


Wat betekent dat dan als je van het type a, b, c of d bent? Je type staat voor het aurisch veld wat je hebt. Dat aurisch veld is een krachtveld om jou heen dat bestuurd wordt door de magnetische monopool en afgestemd is op de aarde energie. Ben je meer dan je aura alleen omdat je een gedifferentieerd uniek wezen bent? In mijn beleving bevat de vraag op deze wijze gesteld een misleiding. De misleiding zit voor mij vooral daarin dat het de schijn heeft alsof jouw type jou beperkt in jouw differentiatie, jouw definitie. Overstijgt datgene wat jou differentieert ten opzichte van elk ander wezen de natuurwetten van je aura?
Of anders. Kan jouw differentiatie als uniek wezen tot uitdrukking komen als je de natuurwetten van jouw auraveld oftewel jouw type negeert?

Een voorbeeld. Stel jouw differentiatie bestaat uit o.a. het kanaal van initiatie (51-25). Wat maakt dat dit kanaal op unieke wijze tot uitdrukking komt? De aura natuurlijk. De aura maakt dat jouw levensstroom op authentieke wijze tot uitdrukking komt en jouw signatuur voelbaar wordt.
Het afstemmen op de gefocuste aura, open aura of gesloten aura bepaalt hoe dit kanaal in zijn authentieke vorm tot uitdrukking komt.  Sommigen noemen de levensstromen (kanalen) in Human Design een superpower. Dat klinkt geweldig natuurlijk maar iedereen met een open aura die geëxperimenteerd heeft met het afstemmen van zijn/haar aura weet dat je levensstroom alleen dan een superpower is wanneer je je type in acht neemt. Zo niet, wordt je zogenaamde superpower je downfall.

Nu na jaren geëxperimenteerd te hebben met mijn strategie en Human Design bestudeerd te hebben tot achter de lijnen kan ik zeggen dat het er niet zoveel toe doet welke kanalen, poorten en lijnen ik heb. Weten hoe mijn aura werkt, betekent voor mij alles. Met andere woorden mijn type is wat er werkelijk toe doet. Het regelt alles voor mij. “Aura is everything,” zei Ra. Ik sluit mij daarbij aan. En waar hij het vandaan heeft, via de voice of vanuit onderzoek? Hu cares.