Felicitas Human Design

Professioneel Gelicentieerd Analist & Coach in het Human Design Systeem

De Uitdagingen Van Een Ongedefinieerde Solar Plexus

Ik heb een ongedefinieerde Solar Plexus wat betekent dat ik in essentie niet emotioneel ben. Als ik ’s ochtends opsta is het stil in mij. Er is geen emotie. Je zou het zen kunnen noemen. Het spreekwoord ‘met je slechte been uit bed stappen’ is op mij niet van toepassing. Wel hou ik ervan om rustig wakker te worden en op mijn gemakje mijn routine te doen zonder dat iemand direct tegen mij begint te praten. Als ik ’s ochtends op het werk kom en mensen komen meteen op mij af en beginnen allerlei vragen op mij af vuren terwijl ik mijn jas nog aan heb en nog geen koffie heb gehad, dan kan dat invloed hebben op mijn humeur. Dan komt wat buiten mij is naar binnen. Over het algemeen is het voldoende als ik zeg: “Als ik mijzelf geïnstalleerd heb, kom ik naar je toe.” Duidelijk communiceren is belangrijk en iets wat iemand met een open Solar Plexus moet leren.

Ik heb een open wortelcentrum en een open Solar Plexus. Dit is waar ik de wereld buiten mij ontmoet. Communicatie is belangrijk voor iedereen én zeker voor iemand met een open Solar Plexus. Ik heb moeten leren om duidelijk te communiceren. Voordat ik bekend was met het Human Design Systeem ging ik er als open Solar Plexus vanuit dat bepaalde zaken vanzelfsprekend zijn en dat je die dus niet hoeft te verklaren. Wat ik voor vanzelfsprekend aanneem, is dat niet voor de ander.

Als iemand binnenkomt, zijn jas nog aan heeft en nog niet geïnstalleerd is op zijn werkplek laat je die eerst even rustig bijkomen. Dat was voor mij vanzelfsprekend. Ik raakte enorm geïrriteerd als iemand dat niet begreep. Nu begrijp ik dat ieder zo zijn eigen normen heeft en neem ik de tijd om uit te leggen hoe het bij mij werkt.

Het is voor mensen met een open Solar Plexus tot een tweede natuur geworden om de ander eerst af te tasten en te kijken hoe de ander ervoor staat alvorens deze te benaderen. Open communiceren is iets wat iemand met een ongedefinieerde Solar Plexus (opnieuw) moet leren.

Van jongs af aan hebben zij ervaren dat als zij hun eigen waarheid communiceren mensen geïrriteerd kunnen raken en soms zelfs boos worden. Geconfronteerd worden met de emoties die bij de ander vrij kunnen komen, voelt enorm overweldigend. Het beangstigt de overgevoelige mens met de open Solar Plexus. De mentale strategie om met de emotionele mens om te gaan, wordt er voor de ongedefinieerde Solar Plexus eentje van vriendelijk glimlachen en op eieren lopen om te kijken hoe het humeur van de ander er die dag voorstaat. Vraagt iemand hen naar hun mening dan zegt de open Solar Plexus iets om te pleasen, iets waarvan zij weten dat de ander het graag wil horen, ook al is het niet hun waarheid. Als ze hun eigen mening verkondigen, zou dat de knuppel in het hoenderhok kunnen gooien met emotionele reacties tot gevolg. Dit is wat zij zoveel mogelijk proberen te vermijden.

Voor velen is de niet emotionele mens prettig en gemakkelijk in de omgang. Ze zijn over het algemeen altijd vrolijk, empathisch naar anderen toe en vallen anderen zelden lastig met echte problemen want die houden zij stilletjes voor zich. Zij verwerken namelijk alles in stilte. Kortom, als iemand hen vraagt hoe het gaat, dan gaat het altijd goed. De open Solar Plexus persoon heeft een pokerface als het gaat om het tonen van ware gevoelens.

Het niet-zelf thema van de open Solar Plexus is dan ook het ontwijken van confrontaties en het achterhouden van hun waarheid.

Het ontwijken van confrontaties en de waarheid niet onder ogen (willen/kunnen) zien, was mijn grootste uitdaging voor en tijdens mijn deconditioneringsproces. Nu kan ik ernaar kijken en herken ik de nervositeit bij anderen. Ondanks de herkenning en het begrip van de strategieën van de open Solar Plexus omdat ik dit decennia lang zelf heb geleefd, merk ik inmiddels dat ik dit gedrag als storend ervaar als iemand niet recht door zee is. Ik zie nu dat het niet alleen oprechte communicatie belemmert maar ook hoezeer het een relatie vergiftigt.

 De niet gedefinieerde emotionele persoon heeft een mentale strategie van confrontaties vermijden en het niet durven aangaan van de waarheid. Dit in de hoop dat hetgeen wat dwars zit zich vanzelf oplost en in het niets verdwijnt door het te negeren, ervan weg te lopen of af te doen met oneliners waarvan de meest bekende toch wel ‘ik wil de ander niet kwetsen’ is. De open Solar Plexus is zich overigens niet eens bewust dat hij de waarheid niet ziet. De waarheid is voor henzelf ook vertroebeld geraakt omdat deze strategie dusdanig geïnternaliseerd is dat zijzelf geen toegang meer kunnen krijgen tot de eigen waarheid. In die zin is er niet altijd sprake van bewuste manipulatie. De persoon met de open Solar Plexus beseft niet dat het motto van ‘ik wil de ander niet kwetsen’ eigenlijk betekent ‘ik wil de emotionele golf niet ondergaan/voelen die mogelijk volgt als ik mijn waarheid spreek’. De emotioneel ongedefinieerde heeft ‘geen zin in gedoe’. De mind heeft bedacht dat het ontwijken van confrontatie en de waarheid het leven vergemakkelijkt. Het tegendeel is waar. Op de lange termijn wordt het leven van de open Solar Plexus er alleen maar gecompliceerder door. Zoals het spreekwoord zegt, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.

Als je wilt bestuderen hoe de niet-zelf strategie van de open Solar Plexus in het dagelijks leven functioneert en hoe dat eruit ziet bij iemand die een leidinggevende positie heeft, kan ik seizoen 7 aanbevelen van de realityshow Below Deck Mediterranean. In deze show is duidelijk te volgen hoe de open Solar Plexus zichzelf steeds dieper in de nesten werkt.

Hoofstewardess Natasha Webb uit de serie is het schoolvoorbeeld van de niet-zelf strategieën van de open emotionaliteit. Als hoofdstewardess heeft Natasha de leiding over de stewards die het interieur verzorgen, dus de bediening en de schoonmaak. Daarnaast is communicatie met de kok heel belangrijk vanwege de nauwe samenwerking. Als iemand met een open Solar Plexus is zij uitermate geschikt in het people pleasen met haar stralende lach. 

Als hoofstewardess is Nathasha verantwoordelijk voor de indeling van het personeel in de slaaphutten. Zij deelt een hut met de kok met wie zij een ‘geheime’ relatie heeft terwijl zij thuis nog een vriend of ex-vriend heeft zitten (hij is dan het een dan weer het ander, zoals het haar uitkomt). Niemand mag het van haar en de kok weten want de crew zou hier iets van kunnen vinden en zoals zij zelf zegt focust zij zich alleen op wat positief is. Het focussen op positiviteit is ook een typische valkuil. De realiteit en de waarheid worden gezien als negatief op momenten dat het onprettig voelt of even niet uitkomt.

Hoe dan ook. Het geheim komt uit op het moment dat de kok zijn verliefdheid niet langer wil verzwijgen. Dan volgt het onvermijdelijke drama. Natasha loopt naar de kapitein en vertelt daar de halve waarheid waardoor de kok een reprimande krijgt.

Vervolgens spreekt een stewardess hoofdstewardess Natasha aan op een aantal zaken die beter gemanaged moeten worden. Natasha, met haar open Solar Plexus, vermijdt de inhoudelijke confrontatie en leidt het gesprek af door te herhalen dat zij het gesprek niet aangaat zolang de ander tegen haar schreeuwt. Dit is een klassiek voorbeeld van wat er gebeurt met de beeldvorming van de ongezonde open emotionaliteit. De open Solar Plexus vervormt en vergroot uit van wat er feitelijk plaatsvindt. Er wordt niet tegen haar geschreeuwd. De hoofdstewardess wordt op normale toon aangesproken over het feit dat zij wat taken heeft laten versloffen. In plaats van te observeren en te luisteren naar wat er inhoudelijk gezegd wordt, reageert ze defensief alsof zij persoonlijk aangevallen wordt en vervormt het geheel door te zeggen dat ze niet respectvol behandeld wordt. Als zij geluisterd had naar de boodschap en gekeken had naar de voorbeelden die haar werden getoond, zou ze niet anders dan kunnen beamen dat de ander een punt heeft.

Het is echter de hoofdstewardess met de open Solar Plexus die niet respectvol reageert op de aanklacht van de schoonmaak stewardess. De schoonmaak stewardess zelf is niet iemand die confrontaties schuwt en doordat de hoofdstewardess geen verantwoordelijkheid neemt, komt het verhaal bij de kapitein te liggen. Ook de kapitein heeft de wanorde opgemerkt en spreekt hoofdstewardess Natasha aan op haar manier van managen.

Als de kapitein haar aanspreekt, begint deze eerst door Natasha’s kwaliteiten te benoemen en vervolgens benoemt ze de punten waarop verbetering nodig is. Tijdens het gesprek is Natasha een en al glimlach en komt ze met uitvluchten om haar gezicht te redden. Na het gesprek stort ze ineen en overdrijft ze weer door te zeggen dat ze op haar vrije avond door blijft werken en de verjaardag van een collega moet missen. Deze overdreven reactie behoort ook tot het niet-zelf gedrag van de open Solar Plexus. Ze slaan door.

De blamage van het gesprek van de kapitein was haar bespaard gebleven als zij in staat was geweest om objectief naar de stewardess te luisteren en haar verantwoordelijkheid te nemen.

Aan het slot van het programma volgt altijd een reünie waarbij alle medewerkers nog een keer samenkomen en napraten over de gebeurtenissen. De hoofdstewardess was (uiteraard) niet aanwezig. Wel heeft zij een statement geschreven waarin ze aangeeft negativiteit te vermijden en zich puur te richten op vriendelijkheid en positiviteit. De serie is te terug te kijken via Ziggo en werd uitgezonden op Fox.

Leren in het nu te observeren en te luisteren én bovenal identificeer je niet met hetgeen gezegd wordt door de ander. 

Als de ongedefinieerde Solar Plexus leert om aanwezig te zijn in het nu en open te luisteren naar hetgeen de ander probeert te vertellen, zullen ze merken dat door in het nu te blijven doorademen automatisch een frequentie ontstaat die het oprecht communiceren vanuit henzelf mogelijk maakt. Als er op dat moment geen ruimte is om te luisteren, spreek dan een tijdstip af waarop het wel mogelijk is. Dat geeft vertrouwen en is een teken van wederzijds respect.

Ik heb mijzelf ook aangeleerd dat zodra ik het gevoel heb dat ik mij gekwetst voel door hetgeen gezegd is, dat ik hetgeen gezegd is herhaal en vraag aan de ander wat deze hiermee bedoelt. Soms zijn we wat kort door de bocht en dat kan verkeerd overkomen. Door het te herhalen geef je de ander de kans om zich te nuanceren. Dit voorkomt een hoop misverstanden.

Tot slot wil ik er nog aan toevoegen dat deze strategie van het vermijden van confrontatie en waarheid niet alleen bij de mensen met een open Solar Plexus voorkomt. Ook mensen met een gedefinieerde open Solar Plexus kunnen confrontatie vermijdend zijn en willen de waarheid niet horen. De manier van reageren en verwerken verschilt wel van elkaar.

Geschreven en geplaatst op Facebook op 17 december 2022